Veelgestelde vragen

U kunt de borg contant, of met PIN betalen. Ook is het mogelijk het bedrag over te maken via de bank. Het bedrag dient dan wel overgemaakt te zijn voordat het voertuig wordt opgehaald. Na de huurperiode wordt de huurprijs van de borg afgetrokken en wordt het geld op dezelfde manier teruggeven als het betaald is (contant of via de bank).

Voor een aanhangwagen geldt een bedrag van € 100,00. Bij een auto of bestelauto is de hoogte van de borg voor 1 dag € 275,00 bij verlaging van het eigen risico. Voor een huur van meerdere dagen of zonder verlaging van het eigen risico geldt een borg van € 400,00.
Voor personenauto's geldt dat één huurdag overeenkomt met een tijdspad van 24 uur dat geldt tijdens de openingstijden. De auto kan op elk tijdstip retour worden gebracht. De sleutel dient in de sleutelkluis worden gedaan. Een voorbeeld: Als u de auto om 15.00 uur ophaalt dan dient de auto de volgende dag om 15.00 uur weer te zijn ingeleverd. Uitzonderingen: Bestelauto’s dienen zaterdag vanaf 08.00 uur weer terug te zijn. Voor aanhangwagens geldt een dagdeel als de periode dat wij open zijn; van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.
Ja, dat mag. Een minimale duur dat iemand een rijbewijs in zijn bezit heeft is bij ons niet van toepassing.
Ja. Het voertuig wordt met een volle tank afgeleverd en dient met een volle tank weer worden ingeleverd, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. De aftankkosten bedragen € 15,00 bij het niet vol inleveren.
Het roken in de gehuurde voertuigen is niet toegestaan. Huisdieren zijn wel toegestaan mits de auto weer in dezelfde staat wordt ingeleverd. Zo niet, dan wordt minimaal € 75,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Alle auto's zijn All Risk verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 650,00 per gebeurtenis. Voor € 7,50 per dag kan het eigen risico worden teruggebracht tot € 250,00.  In geval van bovenhoofdse schade aan een bestelauto geldt een verhoogd eigen risico van € 1500,00.  Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 cm onder de dakrand. Heeft de bestuurder tijdens een schadegebeurtenis alcohol, een bedwelmende of opwekkende stof gebruikt en kan hij of zij niet in staat worden geacht de auto naar behoren te besturen, dan is de bestuurder aansprakelijk voor het totale schadebedrag.
Via deze link kunt u de huurvoorwaarden downloaden.
Is er sprake van diefstal, inbraak of schade en weet u niet wie de tegenpartij is, doe dan direct aangifte bij de politie. Stuur daarna het politierapport én een ingevuld schadeformulier per ommegaande naar ons toe.